برگزاری کارگاه آموزشی
کدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با همکاری شرکت پارس ژیوار صوفی و خوراک پرداز با عنوان تکنولوژی تولید خوراک دام و طیور با حضور جناب آقای یوعانس توبیاس مدیر اروپا، ایران و روسیه شرکت ون آرسن هلند و جناب آقای دکتر عطار در تاریخ 96/11/25 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن ابونصر هروی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این سمینار که از ساعت 9/30 الی14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور  با تاکید بر نقش تکنولوژی های نوین در بهبود کیفیت خوراک تولیدی کارخانجات مطالبی بیان گردید
تاريخ: ۱۳۹۶/۱۲/۵