اولین گردهمایی مدیران فنی کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی در سال 97
اولین گردهمایی مدیران فنی کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی در سال 97 با حضور معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جناب مهندس حاجی مجتهد، مدیر محترم امور دام آقای مهندس هدایتی، معاونت محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی جناب آقای دکتر خسروی، کارشناس مسئول بخش تغذیه امور دام جناب آقای مهندس خوانساری ، مدیر عامل محترم اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی جناب آقای مهندس سالارپیشه و همچنین مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور استان در روز پنجشنبه مورخه 97/1/30 ساعت 10  صبح در محل سالن جلسات معاونت بهبود تولیدات دامی خراسان رضوی برگزار گردید.در این جلسه ابتدا جناب مهندس سالارپیشه ضمن تبیین سیاست های اتحادیه کارخانجات در سال 97 به برخی از مشکلات پیش روی صنعت خوراک دام و جایگاه مدیران فنی اشاره نمودند. در ادامه آقایان مهندس حاجی مجتهد معاون مترم بهبود تولیدات دامی ،مهندس هدایتی مدیر محترم امور دام، دکتر خسروی معاون محترم سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مطالبی در خصوص وضعیت صنعت دامپروری و جایگاه مدیران فنی بیان نمودند. در پایان پس از استماع صحبت های مدیران فنی حاضر جهت انتخاب هیات موسس انجمن صنفی مدیران فنی کارخانجات خوراک دام رای گیری صورت پذیرفت و 4 نفر بعنوان اعضاء اصلی و یک نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
تاريخ: ۱۳۹۷/۲/۲۵