برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با همکاری شرکت سورن تک توس با عنوان نقش مکمل ها و مخمرهایی هیدرولیز شده در اقزایش مصرف خوراک دام و طیوردر تاریخ  97/9/7با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن سالن همایش های عتل آبان مشهد برگزار گردید. در این سمینار که یا حضور جناب آقای دکتر قتحی متخصص بیوتکنولوژی  از ساعت 9/30 الی14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور  با تاکید بر نقش مکمل های ویتامینه و معدنی در بهبود کیفیت خوراک تولیدی کارخانجات مطالبی بیان گردید
تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵