اطلاعات تماس
آدرس دفتر قدیم:
مشهد - ابتدای بزرگراه آسیایی (جاده قوچان) - آزادی 93 - خیابان سعادت 20 پلاک 12
تلفن تماس :05136656755-05136664987 فاکس : 05136577430
کد پستی: 91987-44174
 آدرس دفتر جدید:
بلوار آزادی، آزادی 44 ،پلاک 1/30
بلوار آموزگار- آموزگار 6- پلاک 1/30 
تلفن : 05136080975- 05136066476 - 05136054843
Email: feedfactories@yahoo.com
وب سایت: www.feedfactories.com

ارتباط با ما
نام و نام خانوادگي:
ايميل شما:
شماره تماس:
عنوان:
توضيحات