نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی

تقویم برگزاری نمایشگاه های داخلی دام و طیور و صنایع وابسته (سال 1401 شمسی)

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

آدزس سایت ثبت نام

توضیحات

1

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته ایران پلکس، تهران ۱۴۰۱ (Iran Plex)

۱۲ تا ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱

تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

 

2

بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیور و داروهای پزشکی تبریز

 

14 تا 17 تیرماه 1401

تبریز- نمایشگاه های بین المللی تبریز

 

 

3

نمایشگاه ‌بین‌المللی ‌صنعت ‌دام، طیور‌، آبزیان ‌ودامپزشکی‌اصفهان

1 تا 4 شهریور ماه 1401

اصفهان- نمایشگاه بین المللی اصفهان

http://isfahan.ipelshow.ir

 

4

نمایشگاه ‌بین‌المللی‌دام، طیووآبزیان مشهد

 

 

http://mashhad.ipelshow.ir

 

5

نمایشگاه ‌بین‌المللی‌دام، طیور‌، آبزیان و صنایع وابسته شیراز

28 تا 31 اردیبهشت ماه 1401

شیراز- نمایشگاه بین المللی شیراز

http://shiraz.ipelshow.ir