نام و نام خانوادگی: احمد سلحشور
سمت: رئیس هیات مدیره
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تغذیه طیور
سوابق اجرائی: مدیر عامل هلدینگ اقتصادی گهرنام و نام خانوادگی: الیاس رضائی
سمت: عضو هیات مدیره
مدرک تحصیلی: دیپلم
سوابق اجرائی: مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور صنعتی بامزه جام