دوره‌های آموزشی
 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین راهکارهای مقابله با چالش اسیدوز در شرایط مزرعه با حضور جناب آقای دکتر یواخین کلین مشاور مزارع پرورش گاو شیری در کشورهای حوزه یورو وراهکارهای مقابله با چالش اسیدوز در شرایط کارخانجات خوراک دام باحضور جناب آقای دکتر ملک خواهی دکتری تغذیه دام در تاریخ 96/1/31 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
۱۳۹۶/۲/۶ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین چالش های تغذیه ای تولید شیر با حضور جناب آقای دکتر دانش مسگران استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ومفاهیم و استراتژی های مدیریت زمان باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/28 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مجتمع کوهسر مشهد برگزار گردید. در این سمینار که از ساعت 9/30 الی 14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور مطالبی بیان گردید
بهدام رشد .pdf - 1034.55 KB
۱۳۹۵/۱۲/۳ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین چالش های تغذیه ای تولید شیر با حضور جناب آقای دکتر دانش مسگران استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ومفاهیم و استراتژی های مدیریت زمان باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/28 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مجتمع کوهسر مشهد برگزار گردید. در این سمینار که از ساعت 9/30 الی 14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور مطالبی بیان گردید.
۱۳۹۵/۱۲/۱ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین اقلام مورد استفاده در تولیدخوراک دام و طیور و روشهای عمل آوری خوراک با حضور جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و تفکر سیستمی در صنعت خوراک دام و طیور باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/7 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های هتل آبان مشهد برگزار گردید.
4_5785257704318566562.pdf - 2028.1 KB
۱۳۹۵/۱۱/۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین اصول بازاریابی- دکتر مظهری ، عوامل موثر بر کیفیت خوراک پلت - دکتر وکیلی، نقش مایکوتکسین ها در تغذیه گاوهای شیری- دکتر وثوقی در تاریخ 95/10/23 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید...
dam.ppt - 1837 KB
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان نقش افزودنی های خوراکی در تغذیه گاوهای شیری با حضور جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی دانشیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در تاریخ 95/9/25 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
Lecture of feed additives for Nazarabad 95.ppt - 3176 KB
۱۳۹۵/۹/۲۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان آخرین دستاوردها در حوزه ویتامینها و مواد معدنی با حضور جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی دانشیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در تاریخ 95/5/28 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
Lecture of Dr Yazdi 1395.ppt - 2176.5 KB
۱۳۹۵/۵/۳۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان آشنایی با ضوابط و مقررات جدید مالیاتی با حضور جناب آقای مهندس سرفراز کارشناس ارشد مالیات در تاریخ 95/5/7 با حضور مدیران مالی و مدیران بازرگانی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
۱۳۹۵/۵/۳۰ :تاريخ

  گارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان اصول جیره نویسی پیشرفته با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی استادیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 95/2/30 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
اصول جیره نویسی پیشرفته.pptx - 1840.44 KB
۱۳۹۵/۳/۱۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره کارگاه آموزشی در روز دوشنبه مورخه 10/12/93 در محل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با عنوان اهمیت و نقش توکسین بایندرها در خوراک دام با حضور آقای مهندس شیاسی از ساعت 9:30 الی 13:30 با حضور مدیران فنی کارخانجات تحت پوشش برگزار گردید. همچنین در این کلاس آموزشی نمایندگانی از سازمان تعاون روستایی و سازمان چهاد کشاورزی حضور داشتند.
۱۳۹۴/۱/۳۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه مورخه 16/7/93 در محل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با عنوان یافته های نوین در تغذیه دام با حضور آقای دکتر اژدری فرد از ساعت 9:30 الی 13:30 با حضور مدیران فنی کارخانجات تحت پوشش برگزار گردید.
۱۳۹۳/۹/۲ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی با موضوع تکنولوژی تولید خوراک دام با حضور آقای مهندس تکمیلی کارشناس ارشد دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در مرکز آموزش علی جهاد کشاورزی
اهمیت و کاربرد.ppt - 1103 KB
۱۳۹۳/۱/۲۵ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی با موضوع تولید خوراک سالم با حضور آقای دکتر کرمانشاهی عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بهره برداری مدیران فنی کارخانجات در مورخ 92/2/23 در محل تعاونی کارخانجات برگزار گردید.
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی نقش بافرها در تغذیه گاوهای شیری و گوشتی با حضور آقای دکتر ناصریان عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بهره برداری مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور استان در تاریخ 92/12/13 در محل تعاونی کارخانجات برگزار گردید.
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان و شرکت رشدطیور زواره با عنوان اهمیت نقش پروتئین در تغذیه گاوهای شیری با حضور دکتر حمید امانلو استاد تمام دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه
۱۳۹۲/۱۱/۳ :تاريخHandmade Bags Aren't Used Just For Fashion Plastic bags: Hero or villain? Whilst they serve some purposes well, people increasingly view plastic bags as unnecessary evils. I tend toward the "evils" view and I use as few potentially. I haven't bought a trash bag in over five years, maybe ten. Consider the retirement dollars you will save by never buying a trash bag burning up! Our weekly trash, for two people, fits into one grocery store plastic bag most of the time. I have a stash of plastic grocery bags that will last us for years, saved out of the past, when I realized I would look for an use for them some day. Actually makes no sense to pay money for bags to handle something that has been thrown away! Baby bags differ from diaper bags in lot of ways, but primarily, they differ in functionality. Baby bags are meant to hold ones essential baby gear as well as all for this gear you'll as a parent or gaurdian Louis Vuitton Lackleder Portemonnaie Replik on a day-to-day basis. Baby bags are the ultimate, utilitarian bag for parents of infants on a tight schedule. These bags were traditionally used by postmen. The rope sling is looped in your chest so that it does not fall, even if you are riding or flying. They can be medium to large in size, so are usually associated with strong textiles. These ladies bags are simple to operate and might carry. These bags are now not in coutume. You should carry the bags along with fake Prada-Neuank?mmlinge you in the car, as you are driving. Whatever the trash produced during your way can be saved a plastic bag, which is later disposed off. Important of reusing the bags is to bestow these the small, local stores or a good cause. This may be a special benefit for spending budget and charity institutions, they do not need expend money in buying new bags. Even if you do not find Louis Vuitton Lackleder Portemonnaie Replik these Louis Vuitton Pumps Replik place for donation, could certainly give an ad for your bags. Who is familiar with the who is in need of what you selling. They work well for storage purposes. Whether it is veggies and meat, cheese, pulses and grains, bread, nuts and dry fruits, chocolates, spices as well as other things, they have found that all be stored hygienically and safely in these bags. Buying FDA approved bags, you can ensure the safety of your customers' condition. These bags can be neatly arranged on your shelves and racks lending a neat and organized charm your mall. You could store every type fake Prada Satchel-Taschen of moving goods and other foodstuff. Extruded bags are most that will work with foods which to be frozen. Buckles will often deter a thief when they know they take longer to undo and steal the choices. If the saddle bags do Louis Vuitton Aktentaschen Replik für Herren have quick release buckles, they need to be hidden from sight or they become unnecessary. Leather saddle bags fantastic when first bought, but do need maintenance aid them in top case. The weather and riding conditions can harm the leather easily, causing it to sag. Usually, most bags can be washed in washing machines, but some bags come with specific instructions about cleaning them. Individual you read these instructions carefully so as that you possess clean grocery bags for any shopping simply because. leather motorcycle bags, kraft paper bags, ladies bags