دوره‌های آموزشی
12  بعدي
 کارگاه آموزشی " آشنایی با نحوه کار با سامانه سینا سازمان ملی استاندارد در راستای اخذ کاربرد علامت استاندارد برای تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور "
پیرو هماهنگی انجام شده با اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی ، کارگاه آموزشی " آشنایی با نحوه کار با سامانه سینا سازمان ملی استاندارد در راستای اخذ کاربرد علامت استاندارد برای تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور " در روز شنبه مورخه 1402/10/30ساعت 00: 11 در محل سالن کنفرانس اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی برگزار گردید. در این کارگاه که مدیران عامل، مدیران فنی و مسئولین بهداشتی کارخانجات خوراک دام و طیور حضور داشتند ، مدیران اداره کل استاندارد استان به بیان نحوه کار با سامانه سینا سازمان ملی استاندارد در راستای اخذ کاربرد علامت استاندارد برای تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور پرداختند.
۱۴۰۳/۱/۲۰ :تاريخ

 کارگاه آموزشی توجیهی تخصصی " آشنایی با شرح وظایف مدیران تضمین کیفیت "
پیرو هماهنگی انجام شده با اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی ، کارگاه آموزشی توجیهی تخصصی " آشنایی با شرح وظایف مدیران تضمین کیفیت " در روز چهارشنبه مورخه 1402/10/26ساعت 8:30 صبح در محل سالن کنفرانس اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی برگزار گردید. در این کارگاه که مدیران عامل، مدیران فنی و مسئولین بهداشتی کارخانجات خوراک دام و طیور حضور داشتند مدیران اداره کل استاندارد استان به بیان شرح وظایف مدیران تضمین کیفیت در راستای اخذ کاربرد علامت استاندارد برای تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور پرداختند.
۱۴۰۳/۱/۲۰ :تاريخ

 کارگاه آموزشی " آشنایی با استانداردهای اجباری حوزه تولید خوراک دام و طیور و تسهیل فرآیند اخذ کاربرد علامت استاندارد "
پیرو هماهنگی انجام شده با اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی ، کارگاه آموزشی " آشنایی با استانداردهای اجباری حوزه تولید خوراک دام و طیور و تسهیل فرآیند اخذ کاربرد علامت استاندارد " در روز چهارشنبه مورخه 1402/10/20ساعت 8 صبح در محل سالن کنفرانس اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی برگزار گردید. در این کارگاه که مدیران عامل، مدیران فنی و مسئولین بهداشتی کارخانجات خوراک دام و طیور حضور داشتند در ابتدای کارگاه جناب آقای مهندس دادگر مسئول اداره نظارت اداره کل استاندارد خراسان رضوی ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان، به تشریح جایگاه استاندارد در صنعت و به ویژه صنعت خوراک دام و طیور پرداختند و مقدماتی را در خصوص فرآیند استاندارد سازی بیان نمودند. سپس سرکارشناسان اداره کل استاندارد استان به آموزش نحوه ثبت درخواست استاندارد سازی در سامانه اینترنتی مربوطه پرداختند و مراحل استاندارد سازی محصولات تولیدی کارخانجات خوراک دام و طیور را بیان نمودند.
۱۴۰۳/۱/۲۰ :تاريخ

 کارگاه آموزشی " الزامات و ضوابط فنی و بهداشتی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان"
به همت گروه تحقیق و توسعه اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی، هیات اندیشه ورزان کارآفرین خوراک دام و طیور خراسان رضوی ، اداره کل دامپزشکی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی کارگاه آموزشی " الزامات و ضوابط فنی و بهداشتی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان" با سخنرانی جناب آقای دکتر محمود قربان زاده معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و جناب آقای دکتر حسین یاوری کارشناس ارشد اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در روز پنج شنبه مورخه 16 آذرماه 1402 در محل آمفی تئاتر اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با حضور بیش از 80 نفر از مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور ، مدیران ادارات و سازمان های دولتی، اساتید دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران صنعت خوراک دام برگزار گردید.
۱۴۰۳/۱/۲۰ :تاريخ

  کارگاه آموزشی "تغذیه بهینه گاوهای شیری در واحدهای نیمه صنعتی با تاکید بر کنترل کیفیت خوراک تولیدی در کارخانجات خوراک دام و تولید شیر سالم"
به همت گروه تحقیق و توسعه اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی، هیات اندیشه ورزان کارآفرین خوراک دام و طیور خراسان رضوی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی کارگاه آموزشی " تغذیه بهینه گاوهای شیری در واحدهای نیمه صنعتی با تاکید بر کنترل کیفیت خوراک تولیدی در کارخانجات خوراک دام و تولید شیر سالم" با سخنرانی جناب آقای دکتر علی رزاقی متخصص و صاحب نظر تغذیه دام در روز چهارشنبه مورخه 25/05/1402 در محل آمفی تئاتر اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با حضور بیش از 30 نفر از مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور ، مدیران ادارات و سازمان های دولتی، اساتید دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران صنعت خوراک دام برگزار گردید.
۱۴۰۳/۱/۲۰ :تاريخ

 کارگاه آموزشی "نحوه و روند اجرای استاندارد برای تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور"
پیرو هماهنگی انجام شده با اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی ، کارگاه آموزشی "نحوه و روند اجرای استاندارد برای تولیدات کارخانجات خوراک دام و طیور" در روز شنبه مورخه 1401/12/13 ساعت 10 صبح در محل سالن کنفرانس اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی برگزار گردید. در این کارگاه که مدیران عامل، مدیران فنی و مسئولین بهداشتی کارخانجات خوراک دام و طیور حضور داشتند در ابتدای کارگاه جناب آقای مهندس دادگر مسئول اداره نظارت اداره کل استاندارد خراسان رضوی ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان، به تشریح جایگاه استاندارد در صنعت و به ویژه صنعت خوراک دام و طیور پرداختند و مقدماتی را در خصوص فرآیند استاندارد سازی بیان نمودند. سپس سرکارخانم جمالزهی کارشناس اداره کل استاندارد استان به آموزش نحوه ثبت درخواست استاندارد سازی در سامانه اینترنتی مربوطه پرداختند و مراحل استاندارد سازی محصولات تولیدی کارخانجات خوراک دام و طیور را بیان نمودند. در انتهای جلسه جناب آقای مهندس محمدی معاون اداره کل استاندارد خراسان رضوی ضمن تکمیل فرمایشات عزیزان به پاسخگویی به سوالات مطرح شده از طرف مدیران عامل، مدیران فنی و مسئولین بهدا
۱۴۰۳/۱/۲۰ :تاريخ

 کارگاه های آموزشی "بهینه سازی اقتصادی خوراک دام های نشخوار کننده" و "تفاوت های تنظیم جیره های غذایی طیور در تولید صنعتی و مزرعه"
با هدف ارتقاء سطح علمی مدیران محترم فنی و مدیران محترم عامل کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان استان ، کارگاه های آموزشی " بهینه سازی اقتصادی خوراک دام های نشخوار کننده " و " تفاوت های تنظیم جیره های غذایی طیور در تولید صنعتی و مزرعه " و با مشارکت اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان استام خراسان رضوی ، مرکز تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی ، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ، شرکت پایدار ماشین طبرستان و شرکت دانش بنیان رفاه آوران مازند در تاریخ 6 بهمن 1401، ساعت 11 صب
۱۴۰۳/۱/۲۰ :تاريخ

 کارگاه آموزشی "تارخچه و تحولات صنعت خوراک دام در جهان و ایران"
به همت گروه تحقیق و توسعه اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی کارگاه آموزشی "تاریخچه و تحولات صنعت خوراک دام در جهان و ایران" با سخنرانی پروفسور عباسعلی ناصریان استاد تمام گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یکشنبه مورخه در تاریخ 27 آذرماه 1401 در محل آمفی تئاتر ساختمان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور بیش از 100 نفر از مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام و طیور ، مدیران ادارات و سازمان های دولتی، اساتید دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران صنعت خوراک دام برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر کافی مدیرعامل اتحادیه ضمن عرض خیرمقدم به شرکت کنندگان، رئوس فعالیت ها، برنامه ها و تلاش های صورت در اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان در جهت ترفیع و توسعه دانش فنی شاغلین در صنعت خوراک دام استان را بیان نمودند . در ادامه جناب آقای دکتر ناصریان به ارائه آخرین دستاوردهای صنعت خوراک دام در جهان و بررسی جایگاه ایران در این صنعت پرداختند.
Presentation3.pptx - 11879.1 KB
۱۴۰۳/۱/۲۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین راهکارهای مقابله با چالش اسیدوز در شرایط مزرعه با حضور جناب آقای دکتر یواخین کلین مشاور مزارع پرورش گاو شیری در کشورهای حوزه یورو وراهکارهای مقابله با چالش اسیدوز در شرایط کارخانجات خوراک دام باحضور جناب آقای دکتر ملک خواهی دکتری تغذیه دام در تاریخ 96/1/31 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
۱۳۹۶/۲/۶ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین چالش های تغذیه ای تولید شیر با حضور جناب آقای دکتر دانش مسگران استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ومفاهیم و استراتژی های مدیریت زمان باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/28 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مجتمع کوهسر مشهد برگزار گردید. در این سمینار که از ساعت 9/30 الی 14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور مطالبی بیان گردید
بهدام رشد .pdf - 1034.55 KB
۱۳۹۵/۱۲/۳ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین چالش های تغذیه ای تولید شیر با حضور جناب آقای دکتر دانش مسگران استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ومفاهیم و استراتژی های مدیریت زمان باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/28 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های مجتمع کوهسر مشهد برگزار گردید. در این سمینار که از ساعت 9/30 الی 14:30 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور مطالبی بیان گردید.
۱۳۹۵/۱۲/۱ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین اقلام مورد استفاده در تولیدخوراک دام و طیور و روشهای عمل آوری خوراک با حضور جناب آقای دکتر غلامرضا قربانی استاد دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان و تفکر سیستمی در صنعت خوراک دام و طیور باحضور جناب آقای دکتر شاهی مشاور و مدرس حوزه کسب و کار در تاریخ 95/11/7 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش های هتل آبان مشهد برگزار گردید.
4_5785257704318566562.pdf - 2028.1 KB
۱۳۹۵/۱۱/۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی به صورت پنل سخنرانی با عناوین اصول بازاریابی- دکتر مظهری ، عوامل موثر بر کیفیت خوراک پلت - دکتر وکیلی، نقش مایکوتکسین ها در تغذیه گاوهای شیری- دکتر وثوقی در تاریخ 95/10/23 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید...
dam.ppt - 1837 KB
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان نقش افزودنی های خوراکی در تغذیه گاوهای شیری با حضور جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی دانشیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در تاریخ 95/9/25 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
Lecture of feed additives for Nazarabad 95.ppt - 3176 KB
۱۳۹۵/۹/۲۹ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان آخرین دستاوردها در حوزه ویتامینها و مواد معدنی با حضور جناب آقای دکتر کامران رضا یزدی دانشیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در تاریخ 95/5/28 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
Lecture of Dr Yazdi 1395.ppt - 2176.5 KB
۱۳۹۵/۵/۳۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان آشنایی با ضوابط و مقررات جدید مالیاتی با حضور جناب آقای مهندس سرفراز کارشناس ارشد مالیات در تاریخ 95/5/7 با حضور مدیران مالی و مدیران بازرگانی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
۱۳۹۵/۵/۳۰ :تاريخ

  گارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با عنوان اصول جیره نویسی پیشرفته با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی استادیار دپارتمان علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 95/2/30 با حضور مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن جلسات اتحادیه کارخانجات خوراک دام،طیور و آبزیان خراسان رضوی برگزار گردید.
اصول جیره نویسی پیشرفته.pptx - 1840.44 KB
۱۳۹۵/۳/۱۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره کارگاه آموزشی در روز دوشنبه مورخه 10/12/93 در محل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با عنوان اهمیت و نقش توکسین بایندرها در خوراک دام با حضور آقای مهندس شیاسی از ساعت 9:30 الی 13:30 با حضور مدیران فنی کارخانجات تحت پوشش برگزار گردید. همچنین در این کلاس آموزشی نمایندگانی از سازمان تعاون روستایی و سازمان چهاد کشاورزی حضور داشتند.
۱۳۹۴/۱/۳۰ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه مورخه 16/7/93 در محل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی با عنوان یافته های نوین در تغذیه دام با حضور آقای دکتر اژدری فرد از ساعت 9:30 الی 13:30 با حضور مدیران فنی کارخانجات تحت پوشش برگزار گردید.
۱۳۹۳/۹/۲ :تاريخ

 برگزاری کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی با موضوع تکنولوژی تولید خوراک دام با حضور آقای مهندس تکمیلی کارشناس ارشد دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در مرکز آموزش علی جهاد کشاورزی
اهمیت و کاربرد.ppt - 1103 KB
۱۳۹۳/۱/۲۵ :تاريخ

12  بعدي


Handmade Bags Aren't Used Just For Fashion Plastic bags: Hero or villain? Whilst they serve some purposes well, people increasingly view plastic bags as unnecessary evils. I tend toward the "evils" view and I use as few potentially. I haven't bought a trash bag in over five years, maybe ten. Consider the retirement dollars you will save by never buying a trash bag burning up! Our weekly trash, for two people, fits into one grocery store plastic bag most of the time. I have a stash of plastic grocery bags that will last us for years, saved out of the past, when I realized I would look for an use for them some day. Actually makes no sense to pay money for bags to handle something that has been thrown away! Baby bags differ from diaper bags in lot of ways, but primarily, they differ in functionality. Baby bags are meant to hold ones essential baby gear as well as all for this gear you'll as a parent or gaurdian Louis Vuitton Lackleder Portemonnaie Replik on a day-to-day basis. Baby bags are the ultimate, utilitarian bag for parents of infants on a tight schedule. These bags were traditionally used by postmen. The rope sling is looped in your chest so that it does not fall, even if you are riding or flying. They can be medium to large in size, so are usually associated with strong textiles. These ladies bags are simple to operate and might carry. These bags are now not in coutume. You should carry the bags along with fake Prada-Neuank?mmlinge you in the car, as you are driving. Whatever the trash produced during your way can be saved a plastic bag, which is later disposed off. Important of reusing the bags is to bestow these the small, local stores or a good cause. This may be a special benefit for spending budget and charity institutions, they do not need expend money in buying new bags. Even if you do not find Louis Vuitton Lackleder Portemonnaie Replik these Louis Vuitton Pumps Replik place for donation, could certainly give an ad for your bags. Who is familiar with the who is in need of what you selling. They work well for storage purposes. Whether it is veggies and meat, cheese, pulses and grains, bread, nuts and dry fruits, chocolates, spices as well as other things, they have found that all be stored hygienically and safely in these bags. Buying FDA approved bags, you can ensure the safety of your customers' condition. These bags can be neatly arranged on your shelves and racks lending a neat and organized charm your mall. You could store every type fake Prada Satchel-Taschen of moving goods and other foodstuff. Extruded bags are most that will work with foods which to be frozen. Buckles will often deter a thief when they know they take longer to undo and steal the choices. If the saddle bags do Louis Vuitton Aktentaschen Replik für Herren have quick release buckles, they need to be hidden from sight or they become unnecessary. Leather saddle bags fantastic when first bought, but do need maintenance aid them in top case. The weather and riding conditions can harm the leather easily, causing it to sag. Usually, most bags can be washed in washing machines, but some bags come with specific instructions about cleaning them. Individual you read these instructions carefully so as that you possess clean grocery bags for any shopping simply because. leather motorcycle bags, kraft paper bags, ladies bags