کارگروه تحقیق و توسعه
 سیزدهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
سیزدهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
13 Nahaee.pdf - 11926.68 KB
۱۳۹۷/۷/۱۷ :تاريخ

 دوازدهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
دوازدهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
No 12 Final.pdf - 10950.25 KB
۱۳۹۷/۷/۱۷ :تاريخ

 یازدهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
یازدهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
13 09 96 Covers.pdf - 755.86 KB
۱۳۹۷/۷/۱۷ :تاريخ

 دهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
دهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
Final+++.pdf - 8793.91 KB
۱۳۹۷/۷/۱۷ :تاريخ

 نهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
نهمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
۱۳۹۷/۷/۱۷ :تاريخ

 هشتمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
هشتمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
07 25.pdf - 4346.33 KB
۱۳۹۵/۹/۹ :تاريخ

 هفتمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
2172.zip - 20173 KB
۱۳۹۵/۱/۲۹ :تاريخ

 ششمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
FinalNo6.zip - 8140.17 KB
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ :تاريخ

 پنجمین فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
nashriye.zip - 18823.97 KB
۱۳۹۴/۵/۲۸ :تاريخ

 فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
شماره چهارم - سال 1394
No 4 PDF.pdf - 14592.52 KB
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ :تاريخ

 نخستین جلسه مشترک کارگروه تحقیق و توسعه با کارخانجات عضو تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی در محل کارخانه خوراک دام و طیور زردانه دیزباد برگزار گردید.
نخستین جلسه مشترک کارگروه تحقیق و توسعه با کارخانجات عضو تعاونی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی در محل کارخانه خوراک دام و طیور زردانه دیزباد در روز سه شنبه مورخ 7/11/93 از ساعت 9:30 صبح با حضور مسئولین پرسنل و کارشناسان کارخانه خوراک دام و طیور زردانه دیزباد، اعضاء کارگروه تحقیق و توسعه ، نماینده بخش تغذیه معاونت بهبود تولیدات دامی استان و همچنین میهمانان محترم از شرکت شهاب گستر برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی آخرین پیشرفتها و تکنولوژی های روز در شنعت تولید خوراک دام بحث هایی در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات در جهت ارتقاء این صنعت صورت پذیرفت و مطالبی توسط حاضرین عنوان گردید. در ادامه حاضرین در جلسه از انبارها و خط تولید کارخانه بازدید نموده و آنالیز جامعی ار خط تولید توسط آقای مهندس درستکار نماینده گروه شهاب گستر صورت پذیرفت.
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ :تاريخ

 فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
شماره سوم - سال 1393
faslnameh-3-93.pdf.pdf - 20837.88 KB
۱۳۹۳/۹/۱۷ :تاريخ

 فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
شماره دوم - سال 92
faslnameh-2-92.pdf - 3449.63 KB
۱۳۹۳/۳/۱۹ :تاريخ

 فصلنامه داخلی علمی آموزشی خبری
شماره یک - سال 92
Doc1.pdf - 1350.01 KB
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ :تاريخ