نام و نام خانوادگی: احمد سلحشور
سمت: رئیس هیات مدیره
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تغذیه طیور
سوابق اجرائی: مدیر عامل هلدینگ اقتصادی گهر

نام و نام خانوادگی: سعید بلوچی
سمت: نایب رئیس هیات مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی متالوژی
سوابق اجرائی: مدیرعامل کارخانه خوراک دام و طیور طوس نیشابور

نام و نام خانوادگی: امیر عطار
سمت: عضو هیات مدیره
مدرک تحصیلی: دکتری علوم دامی گرایش تغذیه طیور
سوابق اجرائی: مدیرعامل شرکت خوراک پرداز هزاره نوین

نام و نام خانوادگی: مریم سراج احمدی
سمت: عضو هیات مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سوابق اجرائی: عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی