برگزاری کارگاه آموزشی
یکدوره گارگاه آموزشی با همکاری مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی با همکاری شرکت دام کشاورز بینالود به صورت پنل سخنرانی با عناوینتغذیه استراتژیک چربی در جیره گله های گاو شیری با حضور جناب آقای دکتر مهدی دهقان بنادکی استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران و کاربرد پودر چربی در تغذیه طیور و بهبود کیفیت پلت باحضور جناب آقای دکتر مروج استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران در تاریخ 96/9/2 با حضور مدیران عامل و مدیران فنی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان استان در محل سالن همایش هتل میثاق مشهد برگزار گردید. در این سمینار که از ساعت 9/30 الی16 عصر به طول انجامید آخرین دستاوردها در حوزه صنعت خوراک دام و طیور  با تاکید بر نقش پودر چربی در بهبود کیفیت خوراک تولیدی کارخانجات مطالبی بیان گردید
تاريخ: ۱۳۹۶/۹/۱۴