نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته مشهد 98
 نمایشگاه دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته مشهد 98

18 لغایت 21 تیر 1398

16 الی 22

ایران - خراسان رضوی - نمایشگاه بین المللی مشهد
تاريخ: ۱۳۹۸/۲/۲۶