کارخانه خوراک دام سیرغ عطار
شماره ثبت:
شماره پروانه بهزه برداری:
تاریخ شروع بهره برداری:
ظرفیت تولید سالانه:
نوع فعالیت: خوراک دام
تعداد خط تولید: 1
مدیر عامل: محمد رضا درودی
مدیر فنی:
مساحت زمین:
مساحت زیر بنا:
تعداد کارکنان: 12
آدرس کارخانه: نیشابور انتهای جاده بهشت شاذان پشت آرامستان بهشت شاذان
آدرس دفتر فروش:
تلفن و فکس کارخانه: 05158221705
تلفن و فکس دفتر فروش: 05158221705
آدرس سایت:
ایمیل:
تاريخ: ۱۴۰۰/۵/۲۱