کارخانه خوراک دام بهین رشد قوچان
شماره ثبت:
شماره پروانه بهزه برداری:
تاریخ شروع بهره برداری:
ظرفیت تولید سالانه:
نوع فعالیت:
تعداد خط تولید:
مدیر عامل:
مدیر فنی:
مساحت زمین:
مساحت زیر بنا:
تعداد کارکنان:
آدرس کارخانه:
آدرس دفتر فروش:
تلفن و فکس کارخانه:
تلفن و فکس دفتر فروش:
آدرس سایت:
ایمیل:
تاريخ: ۱۴۰۰/۵/۲۱