برگزاری کارگاه آموزشی

 جلسه مذکور ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخه 23/10/1400 در محل سالن همایش‌های هتل پارس مشهد واقع در بلوار وکیل آباد ، تقاطع صیاد شیرازی برگزار گردید . در این کارگاه آموزشی که با حضور ۷۰  نفر از کارشناسان و مدیران محترم کارخانجات خوراک دام و طیور استان خراسان رضوی ، مدیریت محترم امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی  ، کارشناسان محترم بخش تغذیه امور دام استان ،کارشناسان محترم اداره نظارت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی و همچنین ریاست و معاونت محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برگزار گردید . ابتدا آقای فریدون کافی مدیر عامل محترم اتحادیه کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان خراسان رضوی ضمن عرض خیر مقدم به حضار محترم در خصوص برگزاری مستمر کلاس های آموزشی پس از رفع شرایط حاد ناشی از بیماری کرونا تاکید نموده و برای کمک به افزایش سطح علمی و دانش مدیران محترم فنی شاغل در کارخانجات خوراک دام و طیور استان ، برنامه های آموزشی پیشرو را در تقویم آموزشی اتحادیه برای حاضرین محترم در جلسه تبیین فرمودند در این دوره آموزشی تغذیه منابع نیتروژن غیر پروتئینی در تغذیه نشخوار کنندگان از نظر فیزیولوژیک و هضم گوارشی مورد بررسی فراوان قرار گرفت و چالش‌ها و راهکارهای پیش رو به مخاطبین محترم ارائه گردید . این کارگاه در دو بازه زمانی ۱۰ تا  30 : 11 و                      ۱۲ تا 30 : 13 طبق برنامه و زمان بندی قبلی ،  برگزار گردید . در انتهای جلسه آقایان دکتر داوطلب مدیریت محترم امور دام سازمان جهاد کشاورزی و جناب آقای دکتر خسروی معاونت محترم سازمان نظام

 

 

 

 

 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در خصوص نقش مدیران فنی در کارخانجات خوراک دام و طیور و همچنین ضرورت انسجام هرچه بیشتر در بین مدیران فنی و افزایش سطح آگاهی علمی و سطح دانش آنها نکات مهمی را بیان  فرمودند . در ادامه پس از پایان کارگاه آموزشی و صرف نهار جلسه مذکور در ساعت 15 همان روز به پایان رسید . 
تاريخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹